logo

KLUB

IPSC

ALSA

KMRSK

ExactSystems

ZiwellCraftBeer

GEOGLOBE

MUJNUZ

CESAR

SADS

EXTREME
  

Atlas HellsBells 2 2023

ZÁVOD PROBĚHNE DLE AKTUÁLNÍCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATŘENÍ, O VŠEM VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Registrace


Krok 2/2

Pořadatelé si vyhrazují prá dodatečně měnit zařazení závodníků do squadu dle potřeb hladké průběhu závodu


V souladu s pravidlem 6.6.2 je účast v prematchi omezena na organizátory, sponzory a rozhodčí
Rozhodčí se po dohodě RM registrují v odkazu v levém menu.


Vybrán squad: číslo 0
PříjmeníJméno:
IPSC Region: e-mail:
ICS Alias:
Kategorie:
Divize: Faktor:


Registrace bez platby je platná maximálně 10 dnů. Neplatí pro organizátory a RO.
Po tomto termínu bude registrace automaticky zrušena !
Při zadání neplatné emailové adresy, se zbavujete možnosti být informován/a o případných změnách.

Před odesláním registrace prosím potvrďte, že souhlasíte s pravidly a zpracováním osobních údajů:
nejdříve klikněte zde ==>

Pravidla závodů SCA Piešťany:
Registrací v závodech pořádaných Střeleckým klubem Atlas Piešťany souhlasíte s uvedenými pravidly. 1. Startovné je nevratné. Je možné je převést na jiného střelce, ne však méně jak 3 dny před začátkem závodu (první den prematch). 2. Při zásahu vyšší moci (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie apod.) a nevyhovujícímu náhradnímu termínu mají závodníci nárok na vrácení startovného ve výši odpovídající částce, která nebyla z jejich startovného v rámci smluvního vztahu využita na dosavadní plnění závazků pořadatelů, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení pořadatelů. 3. Účast v závodu je garantována včasnou platbou, pokud střelec nezaplatí v daném termínu, účast v závodě mu nemusí být umožněna z důvodů plné kapacity. 4. Pokud budete žádat pozvánku s notářským ověřením, během registrace budete platit náklady na vydání pozvánky. 5. Prosím, přečtěte si pozorně podmínky a zákony o krátkodobém dovozu a vývozu zbraní na území Slovenska a také území Evropské Unie. 6. Střelec na závod level 2 a vyšší musí být členem IPSC a jeho RD mu/jí povolí účast v závodě. 7. Match Director si vyhrazuje právo na jakékoli změny, pokud je potřeba. (jako např. změny ve squadu, změna termínu, časový harmonogram apod.). 8. Střelec je povinnen se podílet na průběhu závodu lepením terčů a zvedáním kovových zařízení. Neplnění této povinnosti může vést až k okamžitému vyloučení ze závodu bez náhrady na základě pravidla 10.6. dle oficiálních IPSC pravidel.
Prohlašuji že startuji na vlastní nebezpečí a budu dodržovat pokyny pořadatelů a souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pořadatelem. Uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pořadateli.
Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu, vyhodnocení jeho výsledků, informování o výsledcích a informování o dalších závodech pořadatele.
Zpracovávání bude probíhat po dobu 5 let od udělení souhlasu pořadateli.
Beru na vědomí, že mám právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
a nyní klikněte zde ==>© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020