logo

MAIN MENU


KLUB

IPSC

ALSA

ExactSystems

KMRSK

GEOGLOBE

MUJNUZ

CESAR

SADS

EXTREME

EXTREME
  

Atlas HellsBells 2 2022

Dear IPSC friends,

Let me invite you to the competition Atlas HellsBells 2 2022

DVC
SHOOTING CLUB ATLAS

Stano Foltán, Range Master, +421 908 732 587
Sandra Vítková, Ředitel závodu, Office,invitations, +420 721 816 475
Boris Chrvala, Ředitel závodu, +421 905 246 812
Jan JUMBO Staněk, webmaster, +420 602 790 557

email: atlasipsc@gmail.com

Basic info

   
Date:11.12.2022
Level:1.
Stages:8
Rounds:min. 160
Place: Shooting range Atlas, Piešťany, Slovakia [ https://goo.gl/maps/y3jGWe3ygEXieKgE8 ]
Main match - capacity:80 competitors
Divisions: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, PCC, Revolver
Categories:Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior
SAFETY 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
3) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. B bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou !!!!!! d i s k v a l i f i k a c i !!!!!!
RULES 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Střelec je povinnen se podílet na průběhu závodu lepením terčů a zvedáním kovových zařízení. Neplnění této povinnosti může vést až k okamžitému vyloučení ze závodu bez náhrady.
4) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Match management

Stano FoltánRange Master+421 908 732 587
Sandra VítkováŘeditel závodu, Office,invitations+420 721 816 475
Boris ChrvalaŘeditel závodu+421 905 246 812
Jan JUMBO Staněkwebmaster+420 602 790 557

Time plan

11.12.2022  
DatumČas
8:00-8:50registrace
9:00-??:00
- - -vyhlášení výsledků - po ukončení střelby

Time plan

Entry fee payment:
Registration fee:  30 EUR     [ 30 EUR]
When paying at the shooting range, the entry fee is increased by €10 - possible only by prior arrangement with MD.

Prepaid entry fee is not refundable. Entry fee is movable to other registered shooter.

Payment of the start fee must be paid no later than the 7th day from the registration. Your registration will be deleted in case of non-payment of the start fee.

Please be so kind and include Reference Number, obtained in registration to every payment.
In case of the entry fee transferred on behalf of more than one person, provide a list of all prepaid competitors and add an exact amount paid on behalf of each shooter on the list to the e-mail.
This information is essential for correct payment recording.

Bank account for foreign shooters
Name and address of recepient:
IBAN hotově na střelnici
SWIFT (BIC): 
Name of recepient: Ing. Boris Chrvala
Banka: Prima banka Slovensko, a. s.
Adresa banky: Hodžova 11, 010 11 Žilina Supplement:
Please bring a bank receipt with you to prove that you have paid your entry fees (be ready to provide the said receipt to the registration person at time of registration).


Consent to the processing of personal data


1. You hereby voluntarily consent to the organizer SHOOTING CLUB ATLAS (hereinafter referred to as the „Administrator“) to process the following personal data within the meaning of Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data:
- name and surname
- birthdate
- email address
- telephone number
- Photo of the event

2. Name, surname, date of birth, phone number, e-mail address and photo of the event must be processed:
(a) for the purpose of registering, recording and evaluating the events organized by the Administrator.
b) for marketing purposes of the Administrator, ie in particular the publication of information about the Manager's ongoing activities.

These data will be processed by the Administrator for 5 years from the date of the consent.

3. With the above processing you give your explicit consent and declare that the personal data provided are true. You can accept your consent at any time by sending an email or letter to the Administrator.

4. Personal Data will be handled by the Administrator manually or automatically through its employees or other organizers appointed by the Administrator. For Administrators, data may also be processed by other providers of processing software, services, and applications that are not currently being used by the Administrator.

5. Please note that under the Personal Data Protection Act you have the right to:
- Take your consent at any time,
- ask us for information about the processing of your personal data,
- request an explanation for us regarding the processing of personal data,
- request access to these data with us and update or repair these data,
- require us to erase this personal information,
- In case of doubt about compliance with personal data processing, contact us or the Office for Personal Data Protection.

© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020