logo

KLUB

IPSC

ALSA

KMRSK

ExactSystems

ZiwellCraftBeer

GEOGLOBE

MUJNUZ

CESAR

SADS

EXTREME
  

Atlas HellsBells 4 2023

ZÁVOD PROBĚHNE DLE AKTUÁLNÍCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATŘENÍ, O VŠEM VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod Atlas HellsBells 4 2023

DVC
SHOOTING CLUB ATLAS

Stano Foltán, Range Master, +421 908 732 587
Sandra Vítková, Ředitel závodu, Office,invitations, +420 721 816 475
Boris Chrvala, Ředitel závodu, +421 905 246 812
Jan JUMBO Staněk, webmaster, +420 602 790 557

email: atlasipsc@gmail.com

Základní informace

Datum:21.01.2024
Obtížnost:SteelCup - viz pravidla RULES HELLS BELLS
Počet situací:8
Minimální počet ran:160
Hlavní závod - kapacita:80 závodníků
Divize: Standard, Open, Revolver, Malá pištoľ (MPi), Mini rifle open, Pistol Caliber Carbine
Kategorie:Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior
Pořadatel SHOOTING CLUB ATLAS Piešťany
Místo střelnice Atlas, Piešťany, Slovakia [ https://goo.gl/maps/y3jGWe3ygEXieKgE8 ]
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné viz dále na stránce
Účast Držitelé zbrojního průkazu
Zbraně a střelivo Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů od ráže 9mm Luger (dle pravidel IPSC). Není povoleno používat střelivo s průbojnou a zápalnou střelou.
BEZPEČNOST 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
3) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. B bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou !!!!!! d i s k v a l i f i k a c i !!!!!!
Pravidla 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Střelec je povinnen se podílet na průběhu závodu lepením terčů a zvedáním kovových zařízení. Neplnění této povinnosti může vést až k okamžitému vyloučení ze závodu bez náhrady.
4) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

>>RULES HELLS BELLS.PDF <<


Vedení závodu

Stano FoltánRange Master+421 908 732 587
Sandra VítkováŘeditel závodu, Office,invitations+420 721 816 475
Boris ChrvalaŘeditel závodu+421 905 246 812
Jan JUMBO Staněkwebmaster+420 602 790 557

Časový plán

21.01.2024  
DatumČas
9:00-9:50registrace
10:00-??:00
- - -vyhlášení výsledků - po ukončení střelby

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek :  30 EUR
+ 10€ za další divizi (maximálně 2 divize na střelce)

Druhé divize registrujte do squadu DRUHA DIVIZE

»» PLATBA PŘEVODEM ««


Bankovní spojení Slovenská Republika:
Jméno a adresa příjemce:
Jméno příjemce: Ing. Boris Chrvala
účet č. 5641652001/5600

Mezinárodní bank.spojení:
IBAN SK9256000000005641652001
SWIFT (BIC): KOMASK2XXXX
Jméno příjemce: Ing. Boris Chrvala
Banka: Prima banka Slovensko, a. s.
Adresa banky: Hodžova 11, 010 11 Žilina 
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli SHOOTING CLUB ATLAS (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie a videa z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020