logo

KLUB

IPSC

ALSA

GEOGLOBE

MUJNUZ

CESAR

SADS

EXTREME

EXTREME
  

PATRIOTS on ATLAS

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zvu na závod PATRIOTS on ATLAS

DVC
ŠK PATRIOT Trnava
SHOOTING CLUB ATLAS Piešťany

Stano Foltán (Match Director), +421 908 732 587
Pavel Krákora (Match Director), +421 910 803 905
Sandra Vítková (Office, invitations), +420 721 816 475
Jan JUMBO Staněk (Stats Director)
Norbert Kocián (Range Master)

email: atlasipsc@gmail.com

Základní informace

ZÁVOD PROBĚHNE DLE AKTUÁLNÍCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATŘENÍ, O VŠEM VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Datum:30.5.2021
Obtížnost:IPSC Level 1.
Počet situací:8
Minimální počet ran:160
Prematch - kapacita:32 závodníků
Hlavní závod - kapacita:64 závodníků
Divize: Open, Standard, Production, Production Optic, Classic, PCC, Revolver
Kategorie:Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior
Pořadatel SHOOTING CLUB ATLAS Piešťany, ŠK PATRIOT Trnava
Místo střelnice Atlas, Piešťany, Slovakia [ https://goo.gl/maps/y3jGWe3ygEXieKgE8 ]
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné viz dále na stránce
Účast Držitelé zbrojního průkazu
Zbraně a střelivo Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů od ráže 9mm Luger (dle pravidel IPSC). Není povoleno používat střelivo s průbojnou a zápalnou střelou.
BEZPEČNOST 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
3) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. B bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou !!!!!! d i s k v a l i f i k a c i !!!!!!
Poznámky 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Vedení závodu

Match Director:Stano Foltán, Pavel Krákora (SVK)
Range Master:Norbert Kocián (SVK)
Office:Sandra Vítková (CZE)
Stats Director:Jan JUMBO Staněk (CZE)

Časový plán

DatumČas 
28.05.202116:00 - ??Prematch
29.05.202110:00 - ??Prematch
30.5.20218:00-8:50
9:00-14:00
14:30
Registrace
Hlavní závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  40 EUR     [ 40 EUR]

Platba na střelnici = + €5 k registračnímu poplatku

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je nevratné, ale lze přenést na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY v € z SK banky

Bankovní spojení Slovenská Republika
Jméno a adresa příjemce:
Fio banka
Športový klub PATRIOT Trnava

Mezinárodní bank.spojení:
IBAN SK2983300000002200723640
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
 
Jméno příjemce: Športový klub PATRIOT Trnava
Banka: Fio banka

Transakční poplatky hradí odesílatel
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli SHOOTING CLUB ATLAS (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie a videa z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2021